Info

Eén van de centrale punten in het Molse cultuurbeleidsplan is dat er op het vlak van cultuur meer aandacht moet gaan naar de gehuchten. De inwoners vonden dat door de centralisering alle ‘culturele aandacht’ naar het Centrum ging en de elf andere gehuchten – toch hét typische kenmerk van onze gemeente - wat achterbleven. Met het project van het ‘Cultureel Ambassadeursschap’ is het de bedoeling om een gehucht een heel jaar lang voor het culturele voetlicht te brengen. Daarnaast moest het project van cultuur een feestelijke bedoening maken zodat we onze inwoners dichter bij elkaar brengen.

In 2005 werd Ginderbuiten 'Cultureel Ambassadeur'.

Heel dit avontuur begon bij één man : Freddy Tips. Hij ging willekeurig aanbellen bij huizen in de straten van Ginderbuiten en klopte aan bij de talrijke verenigingen om iedereen te overtuigen zich mee kandidaat te stellen om het Culturele Ambassadeurschap van 2005 in de wacht te slepen.

De meeste mensen wisten niet wat dit ambassadeurschap inhield, maar verschillende enthousiastelingen waren er wel voor gewonnen om met Ginderbuiten iets te doen voor Mol en omstreken.

Langzaam maar zeker groeide de groep vrijwilligers, net als het aantal ideeën en voorstellen voor aktiviteiten. Om alles goed in de hand te houden, op een bepaald moment hadden we vergaderingen met 25 mensen, werd beslist een kernbestuur op te richten voor het Cultureel Ambassadeurschap. In de algemene startvergadering werden dan ‘onder zachte dwang’ de bestuursleden verkozen. Iedereen wist immers dat dit met een berg werk gepaard zou gaan, maar het besef groeide ook dat dankzij het enthousiasme dat toen al duidelijk merkbaar was.

 

Ondertussen blijft het verhaal steeds verdergaan.

Het team onder leiding van Jan De Boeck zorgt voor de nodige ondersteuning van het verenigingsleven in Ginderbuiten.

De activiteiten zijn nu de volgende

Warme Winterwensen

Meiboomviering

Halloween

 

Activiteiten die niet jaarlijks weerkeren

Cultuurmarkt

Concerten

 

Wat betekent onze naam?

Omdat Cultureel Ambassadeur Ginderbuiten niet zo gemakkelijk in de mond ligt, hadden we behoefte aan een naam en logo om mee uit te pakken. We wilden duidelijk herkenbaar wie we waren en waar we voor stonden. Naar analogie met het heel bekende boek van Carlo Bergmans, Fier is Ginderbuiten, kozen we voor “Hier! Is Ginderbuiten”. Het geeft duidelijk aan dat Ginderbuiten in het jaar 2005 midden in de belangstelling zal staan en dat iedere inwoner er voor zal gaan.

Waarom doen we het?

Eigenlijk zijn alle redenen waarom we ons in dit avontuur storten, samen te vatten in één zin: we willen de mensen samenbrengen.

Ginderbuiten kent reeds een groot verenigingenleven en belangrijke straatwerking. Maar we willen dit jaar de gelegenheid aangrijpen om tussen die verschillende

groepen bruggen te bouwen. Door samen aktiviteiten te organiseren ,of door bij elkaar te gaan helpen, willen we dit sociaal netwerk nog verder uitbouwen.

En door dit goed en luid te doen, willen we aan de andere gehuchten tonen dat er niet alleen in het centrum, maar overal leven in de brouwerij kan zijn.

Wat gaan we doen?

Van meet af aan was iedere medewerker het er mee eens dat we het beloofde budget niet zomaar zouden opdoen aan gratis aktiviteiten of drank. De subsidie moest vooral dienen om projecten te lanceren die er zonder dat extra geld nooit zouden komen. Soms was het obstakel een te zwaar investeringsrisico, soms is het gewoon: wie gaat dat geld voorschieten?

We willen hiermee ook verder kijken dan alleen maar 2005, het jaar van het Culturele Ambassadeurschap voor Ginderbuiten. Als onze geplande aktiviteiten veel volk aantrekken, dan zal er ook winst zijn. En alle initiatiefnemers engageren zich om met dit extra geld het iniatief verder te zetten in de volgende jaren. Zo hopen we dat een langdurige nawerking van dit hele gebeuren voor een nog intenser buurtleven zal zorgen in Ginderbuiten.

 

© Hier is Ginderbuiten  VZW