Perstekst opstart

 

Wie zijn we?

Heel dit avontuur waar we voor staan in 2005 is begonnen bij één man, Freddy Tips, die willekeurig bij huizen ging aanbellen in de straten van Ginderbuiten en ging aankloppen bij de talrijke verenigingen om iedereen te overtuigen zich mee kandidaat te stellen om het Culturele Ambassadeurschap van 2005 in de wacht te slepen.

De meeste mensen wisten nog niet wat dit ambassadeurschap inhield, maar verschillende enthousiastelingen waren er wel voor gewonnen om met Ginderbuiten iets te doen voor Mol en omstreken.

Langzaamaan groeide de groep vrijwilligers, net als het aantal ideeën en voorstellen voor aktiviteiten. Om alles goed in de hand te houden, op een bepaald moment hadden we vergaderingen met 25 man, werd beslist een kernbestuur op te richten voor het Cultureel Ambassadeurschap. Onder zachte dwang werden dan de bestuursleden verkozen. Iedereen wist immers dat dit met een berg werk gepaard ging gaan, maar het besef groeide ook dat dankzij het enthousiasme dat er al was, dit jaar kon uitgroeien tot een unieke beleving voor Ginderbuiten en omstreken.

Het bestuur gaat slechts een klein onderdeel zijn in het succes van “Hier! Is Ginderbuiten”. Onze voorzitter, Jan De Boeck, hamert er dan ook voortdurend op dat we het jaar pas geslaagd mogen noemen, als we 450 medewerkers hebben gehad. Medewerkers in de brede zin van het woord, gaande van de slager die ons soep en kommen levert, de café-baas die ons vergaderruimte geeft, tot de mannen die de tent opzetten, de vuurspuwer op de Warme Winterwensen en het personeel achter de toog. Als je weet dat het jaar nog niet begonnen is en we nu al aan 100 medewerkers zitten, dan besef je dat dit een haalbare kaart is. “Hier! Is Ginderbuiten” leeft in Ginderbuiten!

Wat betekent onze naam?

Omdat Cultureel Ambassadeur Ginderbuiten niet zo gemakkelijk in de mond ligt, hadden we behoefte aan een naam en logo om mee uit te pakken. We wilden duidelijk herkenbaar wie we waren en waar we voor stonden. Naar analogie met het heel bekende boek van Carlo Bergmans, Fier is Ginderbuiten, kozen we voor “Hier! Is Ginderbuiten”.  Het geeft duidelijk aan dat Ginderbuiten in het jaar 2005 midden in de belangstelling zal staan en dat iedere inwoner er voor zal gaan.

Waarom doen we het?

Eigenlijk zijn alle redenen waarom we ons in dit avontuur storten, samen te vatten in één zin: we willen de mensen samenbrengen.

Ginderbuiten kent al een groot verenigingenleven en belangrijke straatwerking. Maar we willen dit jaar de gelegenheid aangrijpen om tussen die verschillende groepen bruggen te bouwen. Door samen activiteiten te organiseren,of door bij elkaar te gaan helpen, willen we dit sociale netwerk nog verder uitbouwen.

En door dit goed en luid te doen, willen we aan de andere gehuchten tonen dat er niet alleen in het centrum, maar overal leven in de brouwerij kan zijn.

Wat gaan we doen?

Van meet af aan was iedere medewerker het er mee eens dat we het beloofde budget niet zomaar zouden opdoen aan gratis activiteiten of drank. De subsidie moest vooral dienen om projecten te lanceren die er zonder dat extra geld nooit zouden komen. Soms was het obstakel een te zwaar investeringsrisico, soms is het gewoon: wie gaat dat geld voorschieten?

We willen hiermee ook verder kijken dan alleen maar 2005, het jaar van het Culturele Ambassadeurschap voor Ginderbuiten. Als onze geplande activiteiten veel volk aantrekken, dan zal er ook winst zijn. En alle initiatiefnemers engageren zich om met dit extra geld het initiatief verder te zetten in de volgende jaren. Zo hopen we dat een langdurige nawerking van dit hele gebeuren voor een nog intenser buurtleven zal zorgen in Ginderbuiten.

De activiteiten!

1. WARME WINTER WENSEN                                         zaterdag 8 januari 2005       

Bij sommige straatwerkingen in Ginderbuiten bestond reeds de traditie om na nieuwjaar even samen te komen bij een borrelke om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dit prachtige initiatief leek ons prima geschikt om uit te breiden naar heel Ginderbuiten. Alle straten bundelen nu dus hun krachten om er een groot vuurfeest van te maken op het domein van de Galbergen. En tevens is dit de start van ons “Hier! Is Ginderbuiten”-jaar.

Ginderbuiten nodigt dus alle inwoners van Mol en omstreken uit op vuurfestijn met lekkere warme en koude dranken. Een aangename ontmoetingsplaats voor iedereen die nog leuke nieuwjaarswensen heeft.

Organisatie: bestuur “Hier! Is Ginderbuiten”

 

2. SPELLENMARATHON met streekbieren                      zaterdag 19 maart 2005

Spellenclub Molopoly van vzw De Galbergen bestaat al meer dan twee jaar en elke maand komen ze samen om gezelschapsspelletjes te spelen. De bedoeling van de club is enerzijds mensen uit de buurt rond de tafel te krijgen om het sociale leven te stimuleren, anderzijds om het grote publiek te laten kennismaken met het grote, nieuwe aanbod aan gezelschapsspelletjes die de laatste tien jaar de markt veroveren.

Om de club even in een groter daglicht te stellen, organiseren we een Spellenmarathon in de gemeenteschool van Ginderbuiten, Klimop. Vanaf 14u00 kan jong en oud bij ons terecht om allerlei spelletjes uit te proberen. Er zullen een honderdtal spellen aanwezig zijn en je kunt gewoon aan een spelcoach vragen wat je best speelt en hoe het spel in elkaar zit.

Je kunt ook gewoon even binnenlopen om te kijken wat het allemaal inhoudt, terwijl je rustig geniet van een streekbier.

En de echte spelfreaks, die blijven natuurlijk tot twee uur 's nachts...

 

3. MEIBOOMVIERING                                                      zaterdag 30 april 2005

Ginderbuiten keert terug naar een oud en traditioneel gebruik. De meiboomviering.

“Flötje, flötje, afgoan. Wilde nie afgoan, dan zal ik op aa köpke slaon.”

Dit oude gebruik vindt zijn oorsprong in de Keltische en Germaanse tijd. Het was een feest van licht; het begin van de zomer. Voor ons is het de gelegenheid om de geslotenheid van de lange wintermaanden te doorbreken en terug naar buiten te komen; met de hele straat, de hele wijk. Terwijl de muziekkorps(en) door straten marcheren van de ene meiboom naar de andere worden de meibomen versierd en rechtgezet in Brandstraat; Dalstraat; Penetrant; Fransveld; Ginderbuiten 1;  Ginderbuiten 2; Ginderbuiten 3; Heuvelstraat; Herfststraat; Kastanjestraat; Kempenstraat; Toemaathoek; Tuinwijk;

Organisatie: bestuur “Hier is Ginderbuiten”

 

4. MULTICULTUREEL FEEST                                         zaterdag 21 mei 2005

Vanuit het Islamitisch ontmoetingscentrum in Mol Ginderbuiten maken we kennis met de verschillende gemeenschappen die Mol rijk is. Wij laten aan elkaar en aan alle burgers van Mol wat wij samen te bieden hebben aan cultuur, traditie en historie. Samen maken we er één groot feest van in het centrum van Ginderbuiten.

Organisatie: bestuur “ICOC”

 

5. VROLIJK VRIJDAG & ZATERDAG                            Vrijdag 26 augustus 2005

De gemeentelijke Toeristische Dienst biedt de laatste Vrolijke Vrijdag aan “Hier is Ginderbuiten”. Het wordt een denderend spektakel met (o.v.) de laureaten van Idool 2004.

Nadien vinden we elkaar terug met een grote jongerenfuif. De hele Molse Jeugd wordt uitgenodigd om samen te dansen en te zingen in een zinderend feest.

Zaterdag organiseren wij een grote “Touwtrekwedstrijd” tussen alle jongerenverenigingen in heel  Mol. Het wordt een grote uitdaging om de jeugd van Mol met elkaar uit te dagen in een vriendschappelijke competitie.

Daarenboven worden al de andere mensen uitgenodigd op een niet minder sportief gebeuren, georganiseerd door onze gepensioneerdenclub. Zij gooien de handschoen in de ring om iedere groep die wil, uit te dagen op een gigantische petanquewedstrijd.

 

6. FAMILIEDAGEN                                                            Zomer en najaar

De scouts organiseren jaarlijks in mei een volleybaltornooi. Wij gaan hen daarbij ondersteunen. In het Fransveld is de mogelijkheid om een prachtige grote speeltuin aan te leggen. Een zomerdag de hele straat vol speeltuigen, zandbak en versnaperingen. Alle kinderen zijn er welkom.

De verenigingen zoeken een grote beurs op touw te zetten om er hun mooiste plannen, activiteiten, medewerkers, voor te stellen. Het wordt een grote beurs waar iedereen die in Mol woont en er wil investeren kan komen proeven en zich desnoods kan inschrijven. Iedereen vindt wel iets dat zijn hartje belieft. “Fransveld” – “de boortoren” – “de konijnenberg” – “het Goor” - … namen die om uitleg vragen in een themawandeling.

 

7. “CONCERT BIJ JOZEF”·Najaar 2005

Wij nodigen alle muziekliefhebbers uit om in de kerk van Ginderbuiten te komen luisteren naar een prachtig gospelconcert. Na Barbara Dex in 2003 en Lisa Del Bo op 18 december van dit jaar is het deze keer de beurt aan de “White Spirits” om onze kerk een feestelijk gebeuren te geven.

 

8. “HIER IS GINDERBUITEN STRATENKWIS”·Najaar 2005

Alle wijken/straten van Ginderbuiten dagen elkaar uit om de “Beste Kwisser” te zijn. We zijn vooral op zoek naar ‘amateur-kwissers’. Mensen die speciaal voor deze gelegenheid een ploegje samenstellen (en wie weet wel het kwisvirus te pakken krijgen). De vragen zullen dus over alles en nog wat gaan, maar zeker ook over wat leeft in Ginderbuiten en Mol.

Als je weet dat de organisator, toneelgroep De Zeven Heerlijkheden, rekent op 30 ploegen van zes man, dan weet je dat dit een spectaculaire quiz gaat zijn.

 

9. HALLOWEEN                                                                  maandag 31 oktober 2005

In 2004 organiseerde straatwerking DenDal hun 2de erg succesvolle Halloweentocht. Maar wat vooral opviel was dat de bewoners van de betrokken straten hun huizen op originele wijze hadden versierd. Overal kan je oranje lichtjes, pompoenen, spoken, heksen en zelfs een compleet kerkhof zien.

Via de straatwerkingen willen we nu heel Ginderbuiten motiveren om van hun gehucht een spookdorp te maken. Er zullen prijzen zijn voor de best versierde huizen, je kunt een tocht maken langs de spookhuizen en je onderweg warmen aan de jeneverstandjes, of je kan naar griezelverhalen luisteren, of... (nog zoveel meer, maar we hebben nog 9 maanden om te plannen).

 

10. “HIER IS GINDERBUITEN” Slotfeest                         vrijdag 16 december 2005

Wij nodigen alle medewerkers van “ Hier is Ginderbuiten” uit op een spetterend feest.

Streefgetal: 450 medewerkers. Eén derde van alle huizen van Ginderbuiten. Wij sluiten een fantastisch jaar met een gezellig feest. Wij stellen voor, wij evalueren en wij plannen voor 2005.

Nu is ook het ogenblik gekomen om de fakkel over te dragen naar het volgende gehucht.

Wij wensen hen veel succes!

 

Wat hopen we te bereiken?

Veel plezier.

Mensen die elkaar beter leren kennen.

Mensen die betrokken raken bij het verenigingsleven of wijkwerking.

Een blijvend sociaal leven.

Een goede naam van ons gehucht in en buiten ons dorp.

Veel plezier.

 

Het Kernbestuur

 

Voorzitter:                  Jan De Boeck               Kempenstraat

 

Ondervoorzitster        Riet Mertens                Ginderbuiten

 

Secretariaat                  Diane Meynen &

                                    Freddy Tips                  Brandstraat

                                    Dierckx Ron                 Galbergen

Kassier                        Peter Vansteenkiste    Kempenstraat

 

P. R. & Pers                Peter Leysen                Dalstraat

 

 

Contactpersonen:

 

Cultuur                        Freddy Tips                  Brandstraat

 

Gemeente/dienst         Evelyne Dinothé          Dennenstraat

 

Toerisme                     Richard den Hartog     Leenhofstraat

 

Multicurele dag           Belgin Kurban             De Ruggen

 

Meiboom                    Luc Verhoeven             Fransveld

 

Afgevaardigde van:      Katleen Smeets           Molenhoekstraat

de Gemeente              

 

GINDERBUITEN HEEFT EEN RIJK VERENIGINGSLEVEN

 

Volgende verenigingen hebben reeds toegezegd om mee te werken aan “Hier! Is Ginderbuiten”

 

BGJG                                     Gezinswerking                            Philips Els

Chiro Jegi                               Jongerenwerking                         Van Son Nienke

Gepensioneerden                    ouderenwerking                           Curinckx Dolf

Givo                                       volleybal                                     Swinnen Frans

I.C.O.C.                                  Islamit. Ontmoetingscentrum     Bekir Ay

KAV                                       vrouwenbeweging                       Sas Simonne

KFC Racing Mol-Wezel        voetbal                                        Eyckmans Jean

Lichtstoet Ginderbuiten         Lichtstoet                                    Geens Benny

Molse Accordeonvrienden     Muziek                                       Van Echelpoel Jules

Molopoly                               Spelclub                                      Jo Ooms

Scouts                                     Jongerenwerking                         Adriaensen Tim

Shotokan                                Karate                                         Donders Vital

Speelpleinwerking Galbergen  Jongerenwerking(vakantie)        Drees Hans

Zeven Heerlijkheden              toneelgroep                                 Mertens Rita

Torpedo                                 voetbal                                        Theunen Rudi

 

GINDERBUITEN HEEFT EEN RIJKE WIJKWERKING

 

Niet alleen gaan de bestaande wijkwerkingen meedoen aan “Hier! Is Ginderbuiten”. Verschillende mensen hebben al toegezegd om van deze gelegenheid gebruik te maken om te starten met een straat- of wijkwerking. Ze kunnen natuurlijk op onze volle steun rekenen en we hopen dat dit initiatief het startsein kan zijn voor vele jaren burencontact.

 

© Hier is Ginderbuiten  VZW